全程回放|NIO Day 2018

2022-12-15

全程回放|NIO Day 2018

NIO Day

蔚来2018 NIO Day于2018年12月28日在上海举办,本届NIO Day主题为Together&Better。在本届NIO Day上,全球首发le 蔚来旗下第二款高性能长续航智能电动SUV蔚来ES6,同时还推出了蔚来ES8六座版。